Nektarinë

Nektarina ofrohet ngjashem me pjeshkat prej muajit Maj deri Shtator