Trangull

Trangulli është një bimë barishtore njëvjeçare që kultivohet nga njeriu, e cila përdoret për ushqim nga bota. Ka shumë lloje të ndryshme që rriten në shumë vise të botës. Origjina e tij nuk dihet saktësisht por mendohet se rrjedh nga India veriore ku kultivohej qysh para 4000 vjetësh. Nga veriu të Shqipëris I thirret Kastravec.