Marullë

Marulla është e freskët gjatë gjithë vitit.