Lulelakër

Lulelakër është mbjellë dy herë në vit, nga marsi në qershor dhe nga tetori deri në janar.