Kajsi

Kajsia  është një pemë që jepë fruta. Frutat e saj përdoren për ushqim dhe si produkt dhe gjysmë produkt në industri dhe kuzhinë.Është një fryt mishi, me kokrra të rrumbullakta, me një bërthamë që përmban një farë të madhe. Mishi është i tharte