Gishtajë

Gështenja ka disa përdorime dhe më shpesh mund të referohet për: Bimë, Gështenja e butë, Gështenja e egër